Motie Ouwehand: subsidie voor mest­ver­gisting is zonde van het geld


27 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mest niet zomaar ontstaat maar het restproduct is van een industrie die verantwoordelijk is voor de hoogste uitstoot van broeikasgassen wereldwijd,

van mening, dat gas uit mest niet duurzaam kan worden genoemd,

constaterende dat deskundigen er bovendien op wijzen dat het vergisten van mest financieel niet rendabel is en dat ook niet zal worden,

overwegende dat de uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, voedselzekerheid en energie vragen om fundamentele keuzes en integrale oplossingen,

spreekt uit dat het zonde van het geld is om mestvergisters te subsidiƫren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen