Motie Ouwehand: verbied kolen­stroom op het elek­tri­ci­teitsnet


27 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kolenstroom een grote bijdrage levert aan de opwarming van de aarde,

overwegende de brede steun voor het snel sluiten van de kolencentrales in Nederland en de noodzaak om in Nederland voldoende duurzame energie op te wekken,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat kolenstroom de toegang tot het Nederlandse elektriciteitsnet kan en zal worden ontzegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

SP, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Kuzu/Ă–zturk, VanVliet, Klein, Houwers, Bontes/VanKlaveren