Motie Ouwehand: geen publieks­cam­pagne over miljarden land­bouw­sub­sidies


16 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat, die de komende jaren in totaal 363 miljard zullen bedragen en vooral worden uitgegeven aan inkomenssteun aan -veelal grote- boerenbedrijven,

constaterende, dat de Europese Commissie een publiekscampagne is gestart om deze enorme

spreekt uit dat een EU-promotiecampagne voor Europese landbouwsubsidies ongepast en ongewenst is,

verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten dat deze publiekscampagne per direct wordt gestopt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, D66, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

VVD, SGP, ChristenUnie, PvdA, 50PLUS, CDA