Motie Van Ojik/Ouwehand: bescherm inheemse volkeren tegen landroof


7 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een specifieke groep slachtoffers van landroof, te weten inheemse volken en andere rurale gemeenschappen, ontbreekt in het huidige beleid ten aanzien van landroof;

overwegende dat de rechten van inheemse volken en andere rurale gemeenschappen nog dagelijks worden geschonden in het kader van landacquisitie door publieke en private partijen;

constaterende dat de Nederlandse regering het ILO-verdrag over inheemse volken heeft geratificeerd en voor de VN-verklaring over inheemse volken heeft gestemd;

verzoekt de regering om het respecteren, beschermen en bevorderen van de rechten van inheemse volken, en andere rurale gemeenschappen, expliciet op te nemen in het beleid over landroof en maatschappelijk verantwoord ondernemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: trek de opsporingsvergunningen voor schaliegasboringen in

Lees verder

Motie Ouwehand: geen importen van teerzandolie in de EU

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer