Motie Ouwehand en Wassenberg voor mora­torium op bouw nieuwe mega­stallen in over­be­laste gebieden


18 oktober 2018

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er 200 miljoen euro wordt gestoken in een warme sanering van de varkenshouderij in overbelaste gebieden; constaterende dat in deze gebieden op dit moment nog steeds vergunningen worden verleend voor de bouw van nieuwe megastallen voor varkens; verzoekt de regering, een moratorium in te stellen op de bouw van nieuwe megastallen in overbelaste gebieden, en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

ForumvoorDemocratie, ChristenUnie, SGP, VVD, D66, CDA

Tegen

50PLUS, DENK, GL, SP, PvdD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg tegen ontheffingen voor de bewegingsjacht

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over inkrimping van de veestapel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer