Motie Van Raan c.s. over inkrimping van de veestapel


31 oktober 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de huidige omvang van de Nederlandse veestapel niet houdbaar is in een 1,5°C-scenario;

Verzoekt de regering extra maatregelen te treffen om de veestapel op een diervriendelijke wijze te doen krimpen;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Klaver
Moorlag


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS