Motie Ouwehand/Dibi over naleving van het verslech­te­rings­verbod van artikel 6, lid 2, van de Habi­ta­trichtlijn


2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Habitatrichtlijn (artikel 6, lid 2) spreekt van een verbod op verslechtering van de natuurkwaliteit;

constaterende, dat overschrijding van de kritische depositiewaarde van een verzuringgevoelig Natura 2000-gebied leidt tot een verslechtering van de natuurwaarden in het betreffende gebied;

constaterende, dat het voorliggende kabinetsbeleid nog jarenlange overschrijding van de kritische depositiewaarden met zich meebrengt;

verzoekt de regering:

- het verslechteringverbod van artikel 6, lid 2, van de Habitatrichtlijn na te leven;

- via generiek beleid te komen tot minimaal een halvering van de ammoniakdepositie;

- de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Dibi


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Polderman over een moratorium op het gebruik van neonicotinoiden

Lees verder

Motie Thieme/Van Velzen over het onthouden van medische hulp aan ernstig zieke landbouwdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer