Motie Thieme/Polderman over een mora­torium op het gebruik van neoni­co­ti­noiden


2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onderzoek uitwijst dat neonicotinoïden een schadelijk effect hebben op het navigatie- en leervermogen van bijen en ook bijensterfte kunnen veroorzaken;

overwegende, dat bijen een grote rol spelen in de bestuiving van de meeste van onze gewassen en daardoor een onmisbare rol hebben in onze voedselproductie en de instandhouding van onze biodiversiteit;

overwegende, dat Frankrijk, Duitsland, Italië en Slovenië al een verbod hebben ingesteld tegen neonicotinoïden vanwege de bijensterfte aldaar,

verzoekt de regering een moratorium in te stellen op het gebruik van neonicotinoïden totdat onomstotelijk vaststaat dat neonicotinoïden geen schadelijk effect hebben op bijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Polderman


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand c.s. over concretiseren van de instandhoudingsdoelen

Lees verder

Motie Ouwehand/Dibi over naleving van het verslechteringsverbod van artikel 6, lid 2, van de Habitatrichtlijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer