Motie Thieme/Van Velzen over het onthouden van medische hulp aan ernstig zieke land­bouw­dieren


2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat varkenshouders in de media aangeven uit kostenoverwegingen geen dierenarts te hulp te roepen als zij op hun bedrijven te maken hebben met ernstig zieke dieren;

constaterende, dat zelfzorg door veehouders tevens een bedreiging voor de volksgezondheid kan inhouden als gevolg van niet tijdige onderkenning en/of melding van besmettelijke veeziekten;

constaterende, dat de minister heeft aangegeven dat het er niet bij halen van een dierenarts in strijd is met de artikelen 36 en 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

verzoekt de regering stringent toezicht uit te oefenen op het onthouden van medische hulp aan ernstig zieke landbouwdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD