Motie Thieme/Ouwehand over een verplichte etiket­tering van vlees van onver­doofd ritueel geslachte dieren


3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren als gangbaar vlees in de schappen ligt;

constaterende, dat de onverdoofd rituele slacht een uitzondering is op het wettelijke verbod om dieren onbedwelmd te slachten;

overwegende, dat consumenten op basis van duidelijke etikettering moeten kunnen kiezen tussen vlees dat afkomstig is van een bedwelmd of onbedwelmd geslacht dier;

verzoekt de regering te komen tot een verplichte etikettering van vlees afkomstig van onverdoofd ritueel geslachte dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, SGP, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, VVD