Motie Ouwehand c.s. over verbinden van de herbe­volking van melk­geiten- en scha­pen­stallen aan een maximum aantal dieren


1 juli 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het RIVM stelt dat de aanvoer van een groot aantal geiten op een besmet bedrijf een grotere kans biedt op een mogelijke overdracht naar de mens dan herbevolking met minder dieren;

constaterende, dat tijdens de uitbraak ook gebleken is dat het grootste besmettingsgevaar van de grote bedrijven komt;

overwegende, dat bedrijven met 10.000 geiten binnenkort mogen herbevolken;

verzoekt de regering de herbevolking van melkgeiten- en schapenstallen aan een maximumaantal dieren te binden en een voorstel daartoe voor 15 augustus aan de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
El Fassed


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD