Motie Ouwehand/El Fassed over een visverbod voor paling in de vervuilde gebieden


7 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit onderzoek van RIKLIT en IMARES blijkt dat bij paling, gevangen in de grote rivieren en de Biesbosch, de wettelijk vastgestelde dioXInenormen in alle gevallen worden overschreden;

overwegende, dat de Voedsel en Waren Autoriteit met het oog op de volksgezondheid het kabinet in 2009 al heeft geadviseerd voor deze gebieden een vangstverbod in te stellen;

verzoekt de regering over te gaan tot een visverbod voor paling in de vervuilde gebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
El Fassed


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, PVDD

Tegen

CDA, CU, PVV, SGP, SP, VVD