Motie Ouwehand c.s. over in stand houden van het fok- en aanvoer­verbod in de melk­geiten- en scha­pen­sector


1 juli 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de infectiedruk van de c. burnettibacterie in de omgeving van besmette bedrijven nog erg hoog is;

constaterende, dat het Q-koortsvaccin infecties met deze bacterie bij geiten niet voorkomt;

constaterende, dat onvoldoende bekend is of het vaccin de uitstoot van Q-koortsbacteriƫn in voldoende mate kan voorkomen om de volksgezondheid niet langer in gevaar te brengen;

overwegende, dat het belang van de volksgezondheid voorop moet staan in het Q-koortsbeleid;

verzoekt de regering het fok- en aanvoerverbod in de melkgeiten- en schapensector in stand te houden totdat onomstotelijk is aangetoond dat de dreiging voor de volksgezondheid daadwerkelijk geweken is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
El Fassed


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdA, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PVV, SGP, SP, VVD