Motie Ouwehand c.s. over oormerken van onder­zoeks­budget voor alter­na­tieven voor dier­proeven


11 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet wil inzetten op alternatieven voor dierproeven;

overwegende, dat het aantal dierproeven vorig jaar voor het eerst in zes jaar weer is gestegen;

overwegende, dat de overheid jaarlijks verschillende onderzoeken (mede) financiert op het gebied van de biomedische wetenschap en de voedingsmiddelentechnologie waarbij dierproeven worden verricht;

van mening, dat investeringen in onderzoek waarbij proefdieren worden gebruikt gepaard zouden moeten gaan met investeringen in de ontwikkeling van proefdiervrije technieken;

verzoekt de regering inzichtelijk te maken welk deel van het (biomedische en voedingstechnologische) onderzoeksbudget wordt besteed aan onderzoek met proefdieren;

verzoekt de regering met een voorstel te komen voor het oormerken van een deel van de onderzoeksbudgetten voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven en de Kamer hierover te informeren voor de zomer van 2011,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Wiegman-van Meppelen Scheppink
Voortman
Dijksma


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, GL, PVDD, PVV, SGP, SP

Tegen

PvdA, VVD