Motie Ouwehand c.s. over afzien van een ontheffing voor gewe­tens­be­zwaren tegen vacci­natie van melk­geiten en -schapen


1 juli 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ongevaccineerde melkgeiten en -schapen een direct risico voor de volksgezondheid kunnen vormen vanwege de uitstoot van Q-koortsbacteriƫn;

constaterende, dat de regering ontheffing heeft verleend aan twee bedrijven die vanwege gewetensbezwaren niet willen vaccineren;

overwegende, dat hierdoor een onnodig risico wordt genomen voor de volksgezondheid;

voorts overwegende, dat het onacceptabel is, dieren te doden in plaats van te vaccineren;

verzoekt de regering af te zien van een ontheffing voor gewetensbezwaren tegen vaccinatie van melkgeiten en -schapen en de vaccinatieplicht onverkort op te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
Verhoeven


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het niet meer verwerven van intellectuele eigendomsrechten op genen en plant- en diereigenschappen

Lees verder

Motie Ouwehand c.s. over in stand houden van het fok- en aanvoerverbod in de melkgeiten- en schapensector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer