Motie Ouwehand c.s. over een verbod op het gebruik van verdrin­kings­vallen


18 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat muskus- en beverratten vaak worden gevangen met behulp van klemmen en verdrinkingsvallen;

constaterende, dat deze middelen uitermate wreed zijn doordat de gevangen muskusrat pas na enkele minuten stikt of verdrinkt;

constaterende, dat er betere alternatieven beschikbaar zijn of op dit moment worden ontwikkeld, waarbij de duur van de doodsstrijd aanzienlijk wordt verkort;

verzoekt de regering alternatieven voor de huidige dieronvriendelijke verdrinkingsvallen en klemmen in kaart te brengen en verder te ontwikkelen;

verzoekt de regering de Kamer op korte termijn te informeren over de mogelijkheden van een verbod op het gebruik van verdrinkingsvallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
Mos
Jansen


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, SGP, VVD