Motie Ouwehand c.s. over een over­gangs­termijn voor het verbod op de verrijkte kooi tot 1 januari 2017


16 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de verrijkte kooien in 2017 zijn afgeschreven;
verzoekt de regering de overgangstermijn voor het verbod op de verrijkte kooi in te stellen tot 1 januari 2017,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
Van Gent
Van der Ham
Van Velzen


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, VVD