Motie Ouwehand c.s. over Een mora­torium voor mega­stallen


16 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat megastallen grote negatieve effecten kunnen hebben op:

- de volksgezondheid;

- het welzijn van dieren;

- de diergezondheid;

- het landschap;

- het milieu;

- de natuur;

overwegende, dat gemeenten en provincies niet in staat blijken om voorschriften te stellen die kunnen garanderen dat genoemde effecten niet zullen optreden;

verzoekt de regering een moratorium op megastallen in te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
Van Gent
Polderman


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV