Motie Ouwehand c.s. over de illegale handel in uitheemse dier­soorten


16 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat verschillende experts uit het veld, zoals de IUCN en het Functioneel Parket, aangeven dat illegale dierenhandelaren vrij spel hebben in Nederland en dat de handhavingscapaciteit duidelijk tekort schiet;

overwegende, dat de invoering van een positieflijst van dieren die mogen worden gehouden, reeds lang op zich laat wachten en dit jaar wederom is uitgesteld;

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen om de illegale handel in uitheemse diersoorten aan te pakken en de import van uitheemse diersoorten in te perken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
Van Gent
Van der Ham
Van Velzen


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SP, VVD

Tegen

CDA, LVER, SGP