Motie Ouwehand c.s. over de Dutch position paper on Natura 2000


26 januari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister-president op 19 juli 2009, in een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie heeft verzocht om versoepeling van de Europese natuurregels;

overwegende, dat in die brief een koerswijziging wordt ingezet ten opzichte van het staande kabinetsbeleid ten aanzien van Natura 2000, zonder dat de Kamer in die wijziging is gekend;

verzoekt de regering aan de Europese Commissie kenbaar te maken dat de “Dutch position paper on Natura 2000” op een vergissing berust,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gent
Van der Ham
Polderman


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD