Motie Thieme over een fokverbod voor niet-gevac­ci­neerde geiten en schapen


27 januari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het niet tijdig afkondigen van een fokverbod in oktober 2009 ertoe heeft geleid dat de Q-koortsbesmetting breed om zich heen heeft gegrepen;

overwegende, dat hierdoor dramatische maatregelen zijn ingesteld in de vorm van het massaal doden van gezonde, drachtige geiten en gezonde bokken;

overwegende, dat herhaling van een dergelijk scenario onverantwoord zou zijn;

overwegende, dat het effect van vaccinatie als gevolg van deze ruimingen onzeker is;

verzoekt de regering een algeheel fokverbod af te kondigen voor niet- gevaccineerde geiten en schapen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PVDD, PVV

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, SGP, VVD