Motie Ouwehand c.s. over concrete maat­re­gelen om de voortgang te bespoe­digen


2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit de Natuurbalans 2008 blijkt dat tijdige realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) niet waarschijnlijk is vanwege stagnatie van de oppervlakte nieuwe EHS de laatste jaren;

constaterende, dat de Algemene Rekenkamer in haar rapport "Ecologische Hoofdstructuur; Terugblik 2009" aangeeft dat een versnelling van het realisatietempo nodig is om de doelen voor 2018 te bereiken;

constaterende, dat de regering onderkent dat een tempoversnelling nodig is, maar niet aangeeft hoe zij die versnelling tot stand wil brengen,

verzoekt de regering in de eerstvolgende rapportage in het kader van het Groot Project EHS concrete maatregelen op te nemen om de voortgang te bespoedigen en aan te geven welk tijdpad zij daarbij voor ogen heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Dibi
Van der Ham
Polderman


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Thieme over onderzoek naar alternatieven voor CO2-bedwelmingsmethoden

Lees verder

Motie Ouwehand c.s. over ruimte voor provincies om meer dan 10 procent van de aan te kopen grond via onteigening te verwerven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer