Motie Thieme over onderzoek naar alter­na­tieven voor CO2-bedwel­mings­me­thoden


2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit onderzoek van de Animal Sciences Group blijkt dat bij CO2-bedwelmingsmethoden in varkensslachterijen de dieren een halve tot een hele minuut lang ernstige stress en pijn ervaren;

constaterende, dat de minister geen onderzoek heeft laten doen naar diervriendelijke alternatieven voor CO2-bedwelmingsmethoden;

verzoekt de regering een onderzoek te laten doen naar alternatieven voor CO2-bedwelmingsmethoden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD