Motie Thieme over onderzoek naar alter­na­tieven voor CO2-bedwel­mings­me­thoden


2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit onderzoek van de Animal Sciences Group blijkt dat bij CO2-bedwelmingsmethoden in varkensslachterijen de dieren een halve tot een hele minuut lang ernstige stress en pijn ervaren;

constaterende, dat de minister geen onderzoek heeft laten doen naar diervriendelijke alternatieven voor CO2-bedwelmingsmethoden;

verzoekt de regering een onderzoek te laten doen naar alternatieven voor CO2-bedwelmingsmethoden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Dibi over extra toezicht op het slachtproces

Lees verder

Motie Ouwehand c.s. over concrete maatregelen om de voortgang te bespoedigen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer