Motie Ouwehand c.s. over ruimte voor provincies om meer dan 10 procent van de aan te kopen grond via ontei­gening te verwerven


2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat (tijdige) realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in verschillende provincies onmogelijk blijkt, gezien de restricties die zijn gesteld aan het gebruik van het onteigeningsinstrument;

overwegende, dat de mogelijkheid tot verevening tussen provincies naar verwachting onvoldoende soelaas biedt;

verzoekt de regering de provincies ruimte te laten om meer dan 10% van de aan te kopen grond via onteigening te verwerven, wanneer dat nodig is om de EHS daadwerkelijk te kunnen realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Dibi
Van der Ham
Polderman


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand c.s. over concrete maatregelen om de voortgang te bespoedigen

Lees verder

Motie Ouwehand over een Europees verbod op de verrijkte kooi

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer