Motie Ouwehand over het niet meer verwerven van intel­lec­tuele eigen­doms­rechten op genen en plant- en dier­ei­gen­schappen


1 juli 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat genen en plantenrassen geen menselijke uitvinding zijn, maar veel eerder een menselijke ontdekking;

overwegende, dat genetische biodiversiteit behoort tot het algemeen erfgoed van wereldburgers en niet van enkele agromultinationals;

overwegende, dat het zeer onwenselijk is als in korte tijd enkele agromultinationals de exclusieve eigendomsrechten verkrijgen van alle essentiƫle genen voor de productie van gezond en duurzaam voedsel, maar dat een dergelijk scenario zich onder de huidige wet- en regelgeving snel zou kunnen voltrekken;

overwegende, dat voor boeren, consumenten en veredelaars de vrije beschikbaarheid van agrobiodiversiteit van groot belang is om de wereldbevolking te kunnen voeden, juist ook op de lange termijn;

verzoekt de regering zich in te zetten om op mondiaal, Europees en nationaal niveau wet- en regelgeving zo aan te passen dat het verwerven van intellectuele eigendomsrechten op genen, planten- en diereneigenschappen niet meer mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

CU, GL, PVDD, SGP, SP

Tegen

CDA, D66, PvdA, PVV, VVD