Motie Ouwehand c.s. alle vergun­nings­aan­vragen voor proef­bo­ringen of gaswinning in het Wadden­gebied officieel opschorten of aanhouden


11 maart 2015

Deze motie is vervangen door een gewijzigde motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er aan aanvraag van Tulip Oil ligt voor een winnings- en exploratievergunning voor gaswinning op of voor de kust van Terschelling en dat de gemeenteraad van Terschelling zich hier unaniem tegen heeft gekeerd,

constaterende dat het Waddengebied een uniek natuurgebied is met de status van Werelderfgoed,

verzoekt de regering alle vergunningsaanvragen voor proefboringen of gaswinning in en nabij de Waddenzee en de Waddeneilanden officieel op te schorten of aan te houden, in ieder geval tot de aanbevelingen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gaswinning zijn geïmplementeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Smaling
Dik-Faber
Van Tongeren
Van Veldhoven
Krol


Status

Aangehouden

Voor

Tegen