Motie Ouwehand: de vergun­ning­ver­lening voor de geplande mest­ver­wer­kings­in­stal­latie in Zenderen opschorten


16 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Zenderen een mestverwerkingsinstallatie komt met een capaciteit van 250.000 ton mest per jaar,

overwegende dat een dergelijke grootschalige mestverwerkingsinstallatie grote overlast kan veroorzaken bij bewoners van het platteland vanwege stankoverlast, gezondheidsklachten, waardedaling van huizen en de aanvoer van tientallen tonnen mest door aan- en afrijdende vrachtwagens,

spreekt uit dat de vestiging van de mestverwerkingssinstallatie in Zenderen onwenselijk is,

verzoekt de regering in overleg met de provincie de vergunningverlening voor de geplande mestverwerkingsinstallatie in Zenderen op te schorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen