Motie Ouwehand: verbeter rechts­po­sitie van overheid om veiligheid bij gaswinning te kunnen borgen


28 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het belang van de rechtspositie van de exploitant van een mijnbouwwerk, zoals de NAM, op gespannen voet kan staan met de taak van de overheid om te allen tijde de veiligheid van burgers te beschermen tegen eventuele gevolgen van (deze) mijnbouwactiviteiten,

verzoekt de regering voorstellen te doen om de balans te verbeteren tussen de rechtspositie van de (gas)exploitant enerzijds en de (juridische) mogelijkheden van de overheid om in te grijpen in het belang van de veiligheid anderzijds, ten gunste van de verantwoordelijkheid van de overheid om het publieke belang te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, CDA, PVV, D66, CU, GL, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ

Tegen

VVD, PvdA, SGP, GrBvK, Houwers, Klein

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand cs: alle vergunningsaanvragen voor proefboringen of gaswinning in en nabij de Waddenzee en de Waddeneilanden opschorten of aanhouden, in ieder geval tot de Energievisie 2015 en aanpassing van het gasgebouw met de Kamer zijn besproken

Lees verder

Motie Ouwehand: werk scenario uit voor maximaal 21 miljard m3 gas per jaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer