Motie Ouwehand: budget voor onderzoek om kalf bij de moeder te laten opgroeien


13 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het onmiddellijk na de geboorte weghalen van kalveren bij hun moeder ernstige gevolgen heeft voor het welzijn en de gezondheid van zowel kalf als koe;

constaterende de maatschappelijke opinie dat het weghalen van kalveren bij de koe dieronvriendelijk is,

constaterende dat het Louis Bolk instituut onderzoek heeft gedaan naar instrumenten die de biologische opfok verbeteren en pilots heeft opgezet waarbij het kalf bij de koe gehouden werd,

constaterende dat volgens het Louis Bolk instituut nader onderzoek nodig is naar de verdere toepassing hiervan,

verzoekt de regering budget te reserveren voor nader onderzoek naar de mogelijkheden om het kalf bij de moeder te laten opgroeien,


en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Status

Ingediend

Voor

Tegen