Motie Ouwehand: bescherm kwetsbare gras­landen


2 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als een van de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is gesteld dat blijvend grasland behouden moet blijven en dat ingegrepen moet worden wanneer meer dan 5% van het bestaande grasland verdwijnt,

constaterende dat er steeds meer blijvende graslanden verdwijnen, en dat tot nu toe alleen kwetsbare graslanden binnen Natura2000 gebieden worden beschermd,

verzoekt de regering ook buiten Natura2000 gebieden kwetsbare blijvende graslanden aan te wijzen die niet omgezet mogen worden gezet naar andere functies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen