Motie Ouwehand: kom met een actie­agenda ter bevor­dering van weidegang en dieren­welzijn in  de melkvee- en kalver­hou­derij


2 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de weidegang in de melkveehouderij steeds verder afneemt waardoor steeds meer koeien het hele jaar op stal staan,

voorts constaterende, dat er grote dierenwelzijnsproblemen zijn in de melkveehouderij, waaronder het veelvuldig voorkomen van pijnlijke klauwontstekingen en mastitis, het scheiden van kalf en koe direct na de geboorte, het ontbreken van voldoende mogelijkheid om soorteigen gedrag te vertonen en gezondheidsschade als gevolg van het steeds verder opvoeren van de melkproductie per koe,

overwegende dat dierenwelzijn niet alleen de afwezigheid is van pijn en stress, maar evenzeer de aanwezigheid van de mogelijkheid om het natuurlijke (kudde)gedrag te vertonen,

verzoekt de regering een actieagenda op te stellen met stevige ambities en maatregelen voor het bevorderen van weidegang en verbetering van dierenwelzijn en –gezondheid in de melkveehouderij en kalverhouderij, en de Kamer daarover voor maart 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrKÖ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet