Motie Ouwehand: bescherm biolo­gische bedrijven en hun grond­ge­bon­denheid


2 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om grondgebonden bedrijven te ontzien bij de generieke korting op fosfaatrechten,

constaterende dat een klein aantal biologische melkveebedrijven niet voldoet aan de definitie van grondgebondenheid in de meststoffenwet, maar wel grondgebonden werkt volgens de Europese biologische richtlijn,

verzoekt de regering alle biologische bedrijven te beschouwen als grondgebonden bedrijven, inclusief die bedrijven die tot nu toe voldeden aan de voor hen verplichte grondgebondenheid in de vorm van samenwerking met een ander biologisch gecertificeerd bedrijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD, GrK├ľ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet