Motie Kröger/Wassenberg over een tijdelijk vuur­werk­verbod


9 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij de vorige jaarwisseling 1.300 vuurwerkslachtoffers waren, waarvan driekwart van de incidenten werd veroorzaakt door het afsteken van het legaal vuurwerk;

overwegende dat de ziekenhuizen overvol zijn als gevolg van de coronacrisis en dat er moet worden voorkomen dat de ziekenhuizen extra overbelast raken door vuurwerkincidenten;

constaterende dat de spoedeisendehulpartsen en de boa’s zich ernstig zorgen maken over de aankomende jaarwisseling en het pleidooi voor een vuurwerkverbod steunen;

spreekt uit dat het wenselijk is dat het kabinet met spoed een voorstel doet voor tijdelijke regels omtrent een verbod van verkoop en ontsteking van consumentenvuurwerk voor de jaarwisseling van 2020–2021,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen