Motie Van Raan over fossiele subsidies afschaffen


4 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland al in 2013 in Europa heeft afgesproken om voor 2020 subsidies voor fossiele energie af te schaffen;

constaterende dat er in oktober 2020 een motie (Kamerstuk 32813, nr. 591) is aangenomen om bij de nationale evaluatie van de energiebelasting en ODE, die in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond, in te gaan op de vrijstellingen in de energiebelasting;

verzoekt de regering, daarin ook te komen met een concreet afbouwpad ten behoeve van de uitfasering van fossiele subsidies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GKrol, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het behalen van het Urgendadoel

Lees verder

Motie Kröger/Wassenberg over een tijdelijk vuurwerkverbod

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer