Motie Klaver/Ouwehand over het beëin­digen van de nert­sen­fok­kerij in 2020


29 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nertsenhouderijen reservoirs van corona zijn en dat geen enkele aanscherping van maatregelen heeft geleid tot minder besmette bedrijven;

overwegende dat nertsen een groot gevaar voor de volksgezondheid vormen en de nertsenhouderij in 2021 verboden wordt;

overwegende dat de pelsperiode in november standaard het einde van de productiecyclus is;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de sector uiterlijk 15 november 2020 zijn werkzaamheden heeft afgerond en dat er vanaf dat moment geen nertsen meer worden gehouden in de nertsenfokkerij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver (GroenLinks)
Ouwehand (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA, GKrol

Tegen

CDA, FvD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga