Motie Van Raan over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa


4 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds geen duidelijkheid is wanneer subsidies voor houtige biomassa voor de opwekking van warmte worden afgebouwd;

verzoekt de regering om vanaf 1 januari 2021 geen nieuwe subsidies te verstrekken voor het opwekken van warmte door houtige biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SP, 50PLUS, DENK, GL, GKrol, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP