Motie Ouwehand over een import­verbod op bont en bont­pro­ducten


29 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat virologen erop wijzen dat de bontindustrie weleens de ontbrekende schakel kan zijn geweest bij het overspringen van het coronavirus van dier op mens in China, met een nadrukkelijke rol voor de fok van wasbeerhonden, en dat de bontfokkerij zorgt voor mutaties die ongevoelig kunnen zijn voor de vaccins die nu worden ontwikkeld;

constaterende dat dit coronabont nog altijd wordt geïmporteerd, met name als bontkraag, en dat we daarmee meewerken aan het in stand houden van een industrie die een groot gevaar vormt voor de volksgezondheid;

verzoekt de regering zich sterk te maken voor een importverbod op bont en bontproducten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand (PvdD)
Klaver (GroenLinks)
Van Weyenberg (D66)


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA, GKrol

Tegen

CDA, FVD, VVD, SGP, Van Haga

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Van Haga: zo min mogelijk biomassacentrales

Lees verder

Motie Klaver/Ouwehand over het beëindigen van de nertsenfokkerij in 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer