Motie Wassenberg: aandringen op Europese regel­geving bedwelming bij vissen­slacht


23 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het slachten van vissen in de aquacultuur grotendeels nog wordt uitgevoerd zonder bedwelming, terwijl commerciële bedwelmingsmethoden in veel gevallen beschikbaar zijn;

constaterende dat regelgeving voor het doden van vissen ontbreekt;

constaterende dat de Europese Commissie reeds in 2014 met een rapport zou komen over de mogelijkheden hiertoe, maar dat dat rapport nog steeds op zich laat wachten,

verzoekt de regering bij de Europese Commissie aan te dringen op dit rapport en op het nemen van stappen voor regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag,

Frank Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, 50PLUS, GrKuÖz, LidKlein

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, PVV, GrBovK, LidHouwers, LidVanVliet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer