Schrif­te­lijke vragen bij de uitwerking van de maat­re­gelen in de asiel­keten met betrekking tot het coro­na­virus


31 maart 2020

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren erkennen de noodzaak om in het kader van de bestrijding van het coronavirus maatregelen te nemen binnen de asielketen. De leden hebben enkele zorgen over vreemdelingendetentie in Nederland en de situatie op de Griekse eilanden.

De leden van de Partij voor de Dierenfractie maken zich zorgen over enkele honderden mensen die zich op dit moment in vreemdelingendetentie bevinden. Op basis van welke juridische gronden worden deze mensen momenteel in vreemdelingendetentie gehouden, nu mensen niet uitgezet (kunnen) worden? Kan de staatssecretaris reageren op de oproep van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa om gedurende de coronacrisis vreemdelingendetentie op te heffen? Bovendien kunnen in vreemdelingendetentie over het algemeen de adviezen van het RIVM rondom corona praktisch niet opgevolgd worden. Is de minister bereid voor deze mensen alternatieve opvang te regelen?

Ook hebben de leden grote zorgen over de situatie op de Griekse eilanden. Bovenop de humanitaire ramp die zich daar voltrekt komt nu het risico van de ongehinderde verspreiding van het coronavirus.

De asielzoekers op de Griekse eilanden moeten zo snel mogelijk op een humane, veilige en hygiënische manier opgevangen worden. Is Nederland bereid zich aan te sluiten bij de oproep van talloze organisaties en bezorgde burgers om evacuatie, relocatie en medische zorg mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben enkele weken geleden de oproep gesteund om 2500 kwetsbare alleenstaande kinderen uit de Griekse kampen weg te halen en te verdelen over de lidstaten. Helaas is aan die oproep nog altijd geen gehoor gegeven. Daarom roepen de leden hierbij de staatssecretaris alsnog met klem op om in ieder geval de alleenstaande kinderen opvang te bieden. Kan de staatssecretaris aangeven of zij hiertoe bereid is en zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand aan het debat over ontwikkelingen rondom het coronavirus

Lees verder

Inbreng PvdD Spoedwet Digitale Besluitvorming Decentrale Overheden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer