Inbreng SO Formele Raad Buiten­landse Zaken Ontwik­ke­lings­sa­men­werking


14 november 2023

De Partij voor de Dieren leest dat Nederland in EU-verband het belang van snelle voortzetting van EU-ontwikkelingssamenwerking benadrukt. We lezen ook dat het kabinet vindt dat het stopzetten van ontwikkelingssamenwerking, zeker in de huidige context, een zeer instabiele situatie verder verergert en ernstige gevolgen kan hebben voor de Palestijnse bevolking.

De Partij voor de Dieren steunt ontwikkelingshulp aan de Palestijnse gebieden vanzelfsprekend, maar het feit dat NL dat doet en tegelijk niet pleit voor een onmiddellijk staakt-het-vuren, schuurt wat de Partij voor de Dieren betreft.

Het kabinet zet, ondanks de druk vanuit internationale organisaties en een groot deel van de Nederlandse bevolking, nog steeds in op “humanitaire pauzes”. Dat komt neer op pauzes van een paar uur, waarna de Israëlische regering weer verder mag bombarderen. Daar lijden niet alleen de Palestijnse burgers onder, maar ook de door Hamas gegijzelde mensen zijn onveilig. Daarbij komt dat de aanvallen worden gedaan met door Nederland geleverde onderdelen voor F35’s. Om ontwikkelingsgeld te geven en tegelijk bij te dragen aan verdere escalatie, is tegenstrijdig. Is de minister dat met de Partij voor de dieren eens? Daarbij blijkt uit de memo van defensie dat de Israëlische regering bewust infrastructuur bombardeert. Daar kijkt het kabinet van weg. Is de minister het met de Partij voor de Dieren eens dat het Nederlandse kabinet daarmee op geen enkele manier bijdraagt aan duurzame vrede? Kan de minister uitleggen waarom het de Israëlische bombardementen, die bewust gericht zijn op infrastructuur, steunt en daar zelfs onderdelen aanlevert? Kan de minister uitleggen waarom het ontwikkelingsgeld wil geven zonder daarnaast op te roepen tot een staakt-het-vuren?

De Partij voor de Dieren leest dat de Rijksoverheid met beleid voor ontwikkelingssamenwerking conflicten en instabiliteit wil voorkomen[1]. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het tegenstrijdig is om als Nederland zijnde F-35 onderdelen te blijven leveren aan Israël en daarmee indirect mogelijk internationaal humanitair recht te schenden en tegelijkertijd ontwikkelingssamenwerking te bieden?

"Israël straft de Palestijnen collectief. Er is mogelijk sprake van etnische zuivering", zegt universitair docent internationaal strafrecht Marieke de Hoon.[2] Is de Minister het eens dat Nederland altijd internationaal de plicht heeft om etnische zuiveringen te voorkomen? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het voorkomen van een etnische zuivering de hoogste prioriteit zou moeten hebben? Gaat de minister daar tijdens de Raad aandacht voor vragen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Uit onderzoek van Save the Children bleek dat vorig jaar al vier op de vijf kinderen in de Gazastrook na 16 jaar blokkade door Israël leven met depressie, verdriet en angst. Kinderen in Israël hebben ook te maken gehad met een toename in geweld, met ernstige gevolgen voor hun geestelijke gezondheid en welzijn. Neemt het kabinet de Palestijnse en Israëlische kinderen in acht op het moment dat het beslissingen maakt ten aanzien van de situatie? Zo ja, op welke manier? Hoe ziet het de toekomst van Palestijnse en Israëlische kinderen voor zich, op het moment dat het geweld aanhoudt?

De Partij voor de Dieren leest in het NRC dat het Ministerie niet inhoudelijk wil ingaan op de politieke memo en benadrukt dat het om slechts één van een „veelvoud van bronnen” gaat die worden gebruikt bij het opstellen van beleidsadviezen aan de minister. De Partij voor de Dieren is benieuwd welke bronnen het kabinet verder gebruikt? We hebben namelijk gelezen dat het kabinet gevechtspauzes wil, ook om door onafhankelijken te laten vastleggen hoe ernstig de situatie in Gaza is.[3] Kan de Partij voor de Dieren daaruit opmaken dat het kabinet de in Gaza aanwezigen organisaties, zoals het Rode Kruis en de VN-agentschappen, maar ook journalisten, niet onafhankelijk acht? Daarbij wil de Partij voor de Dieren graag weten waarom een zwaarwegende bron als de analyse van een document van de Israëlische regering zelf, door de Nederlandse Defensieattaché, in combinatie met de analyses van onafhankelijke organisaties, niet doorslaggevend is om voor een staakt-het-vuren te pleiten?


[1] Nederlands beleid ontwikkelingssamenwerking | Ontwikkelingssamenwerking | Rijksoverheid.nl

[2] VN-expert waarschuwt voor nieuw geval van massale etnische zuivering van Palestijnen, roept op tot onmiddellijk staakt-het-vuren | OHCHR en Mustafa Barghouti: "Het echte doel van deze oorlog is een etnische zuivering van Gaza"

[3] Ollongren: 'We blijven oproepen tot een gevechtspauze in Gaza’ | BNR Nieuwsradio

Interessant voor jou

Inbreng SO Landbouw- En Visserijraad van 20 november 2023

Lees verder

Bijdrage Christine Teunissen aan debat over Gaza

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer