Inbreng SO Ener­gieraad


10 september 2015

In aanloop naar de informele Energieraad op 22 en 23 september hebben de leden van de Partij voor de Dieren-fractie enkele vragen voor de minister. In het bijzonder naar aanleiding van het rapport ‘Carte Blanche for Fracking’ van Friends of the Earth.[1] Daarin staat dat een door de Europese Commissie gelanceerd internationaal kennisnetwerk over schaliegas wordt gedomineerd door de industrie.

Het kennisnetwerk is vorig jaar gelanceerd en telt meer dan zeventig deelnemers van bedrijven en organisaties uit de EU, waaronder veel olie- en gasconcerns. Aangezien een groot aantal van de deelnemers belang hebben bij de uitbreiding van schaliegaswinning, zet dit volgens de leden van de PvdD-fractie de deur naar fracking wijd open. Is de minister het ermee eens dat het absoluut onacceptabel is dat een door de Europese Commissie gesteund netwerk, gedomineerd wordt door de olie- en gaslobby?

Volgens het rapport werkt 40% van de deelnemers voor een bedrijf dat zich bezighoudt met de winning van schaliegas of dat graag zou willen. Bovendien zou twee derde van de betrokken onderzoekers nauwe banden hebben met de industrie. Deelt de minister de mening van de PvdD-fractie dat, omdat de discussie rondom schaliegaswinning in belangrijke mate over publiek belang en veiligheid draait, dit kennisnetwerk niet gestuurd mag worden door betrokkenen met financiële belangen? Zo nee, waarom niet?

De Europese Ombudsman onderzoekt op dit moment of de samenstelling van het kennisnetwerk in strijd is met de regels van het Joint Research Center, de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, waar het netwerk onder valt.[2] Onafhankelijk van de uitkomst van dit onderzoekt, vinden de leden van de PvdD-fractie het onacceptabel dat er zelfs maar de schijn van financiële belangen van de olie- en gaslobby is bij dit belangrijke maatschappelijk debat. Is de minister bereid om zich op Europees niveau tegen de invloed van de industrie in dit kennisnetwerk uit te spreken?

[1] http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/carte_blanche_for_fracking_final.pdf

[2] http://www.ombudsman.europa.eu/cases/caseopened.faces/en/60649/html.bookmark

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO Biotech en Kwekersrecht 9 sept 2015

Lees verder

Bijdrage Thieme Debat over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer