Bijdrage Thieme Debat over het gemeen­schap­pelijk asiel­beleid in Europa


10 september 2015

Voorzitter.

Nergens zijn mededogen en duurzaamheid zo nauw verwant als in de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk. Sommigen spreken wel van een “vluchtelingencrisis”, maar er is nog op geen enkele wijze een keerpunt te vinden in het vluchtelingenprobleem. Het aantal vluchtelingen zwelt aan. Maar de voedingsbodem voor de problemen die vluchtelingen ervaren wordt op geen enkele wijze aangepakt, laat staan weggenomen.

Politieke compromissen van het niveau “we gooien eerste de grenzen tijdelijk open” om ze vervolgens “voor altijd op slot te doen” laten zien hoezeer PvdA en VVD uitgeregeerd zijn. Zelfs als ze dweilen met de kraan open, kunnen ze het niet eens worden over de kleur van de dweil.

Conflicten en oorlogen in herkomstlanden van de vluchtelingen ontstaan steeds vaker door voedselschaarste die voortkomt uit klimaat- en waterproblemen. De NAVO voorziet ‘wateroorlogen’. Onderzoekers van Columbia University noemen de Syrische burgeroorlog een ‘klimaatoorlog’. De heer Juncker stelde gisteren terecht dat het klimaatprobleem, de opwarming van de aarde, tot onomkeerbare migratiebewegingen leidt van Zuid naar Noord.

Niet de mensen die huis en haard ontvluchten zijn de gelukzoekers. Maar de mensen die ver van huis naar olie boren. Sperziebonen halen uit arme landen waar droogte heerst. Die regenwouden kappen om veevoer te verbouwen.

Dát zijn de gelukzoekers. Onze gelukzoekers. Die ervoor zorgen dat wij consumeren alsof we vier aardbollen tot onze beschikking zouden hebben.
En die daarmee ongeluk brengen op plaatsen die tot voor kort ver van ons bed-bad en brood leken te liggen. Onze welvaart steunt op de schouders van de allerzwaksten en op de voorraden van toekomstige generaties.

Voorzitter, de vluchtelingenstroom herverdelen over Europa, zou wel eens wensdenken kunnen blijken, omdat de EU nu eenmaal vrij verkeer van personen kent. Hoe voorkom je dat vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen in Bulgarije, Hongarije of Roemenië, vervolgens op enig moment doortrekken naar Oostenrijk, Duitsland of een ander Europees land? Wanneer herverdeling mislukt, zal dat het draagvlak voor opvang ernstig kunnen ondermijnen.

Gedeelde solidariteit en verantwoordelijkheid moeten hard te maken zijn. Graag een reactie van het kabinet.

Mededogen en duurzaamheid in samenhang, kunnen ervoor zorgen dat mensen in nood, nu worden geholpen, en straks geen reden meer hebben om hun eigen land te ontvluchten.

Barmhartigheid nu en een duurzame planeet zo snel mogelijk, dat is de volgorde. Ik hoor graag van het kabinet of er de bereidheid is om de voedingsbodem voor de vluchtelingenstroom duurzaam te weg te nemen.

Door een andere industriepolitiek, door een andere handelspolitiek en door een ander politiek klimaat waarin mededogen en duurzaamheid het uitgangspunt vormen. Ook daarom ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Dank u wel