Inbreng Schrif­telijk Overleg Stichting Dier­enthuis


24 juni 2010

Op 1 juli dreigt de Stichting Dierenthuis te Aarle Rixtel de deuren van haar opvang te moeten sluiten. Hierdoor komen bijna 1300 dieren op straat te staan. De stichting biedt naast honden en katten uit asielen die geen kans maken om herplaatst te worden, ook onderdak aan zieke dieren en (verwilderde) zwerfkatten. De opvang wordt nu met sluiting bedreigd, terwijl de nieuwe opvangplek in Almere nog niet gereed is. De Partij voor de Dieren heeft al meerdere malen aan minister Verburg gevraagd om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken voor dit probleem. De fractie van de Partij voor de Dieren vraagt de minister nu nogmaals om direct actie te ondernemen om de sluiting voorkomen.
Welke concrete maatregelen gaat de minister nemen om te voorkomen dat honderden dieren op straat belanden wanneer Stichting Dierenthuis op laste van de rechter inderdaad per 1 juli moet verhuizen? Kan de minister niet bemiddelen met de betrokken gemeenten om tot een sneller resultaat te komen? De minister geeft aan dat er constructief overleg is tussen de partijen, maar wat betekent dit concreet? Het is van groot belang dat de verhuizing op tijd plaats kan vinden. Kan de minister toezeggen dat zij zich daar voluit voor inzet?

De Stichting draait nu volledig op vrijwilligers en donaties, terwijl de zorg voor dieren een nood een belangrijke maatschappelijke taak is die erkenning en ondersteuning verdient. Kan de minister tevens een financiƫle bijdrage leveren aan de verhuizing van het Dierenthuis? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vinden het onbegrijpelijk dat er vanuit de overheid geen enkele steun is voor deze opvangcentra.
De problemen rond de grote aantallen dieren jaarlijks in dierenasielen belanden en daarnaast de groei van het aantal op straat levende zwerfkatten zijn mede een gevolg van ontbrekend overheidsbeleid op dit terrein. Het opvangen van zwervend aangetroffen dieren gedurende de eerste veertien dagen is een gemeentelijke plicht die vaak wordt uitbesteed aan dierenasielen. Niet iedere gemeente geeft invulling aan deze plicht en niet overal gebeurt dit op een adequate manier, waardoor veel dierenasielen kampen met financiƫle en personele tekorten en capaciteitsproblemen. Is de minister bereid om landelijk beleid te ontwikkelen voor de opvang van zwerfdieren en verwilderde dieren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn?
Schrijnende situaties als die van Stichting Dierenthuis kunnen en mogen niet meer voorkomen. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren doen dan ook met klem een oproep aan de minister om zich eindelijk sterk te maken voor Stichting Dierenthuis door te zorgen voor een goede oplossing voor alle 1300 dieren die zij opvangt.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand Debat over de benoeming van de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO Landbouw- en Visserijraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer