Inbreng Schrif­telijk Overleg Ontwerp­be­sluit tot wijziging van het Besluit burger­lucht­havens en de Regeling Toezicht Lucht­vaart


24 september 2014

Inbreng Schriftelijk Overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens en de Regeling Toezicht Luchtvaart

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren pleiten ervoor om geen nieuwe luchthavens of uitbreidingen van luchthavens te realiseren in of rondom vogelrijke gebieden.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren fractie hebben kennis genomen van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens en de Regeling Toezicht Luchtvaart. De leden hebben recentelijk vernomen dat het ontwerp luchthavenbesluit Lelystad mede gebaseerd is op verouderde gegevens, wat betreft mogelijke vogelaanvaringen en schade aan de natuur. De leden pleiten ervoor dat bij de aanleg of uitbreiding van luchthavens wordt uitgegaan van recente gegevens omtrent vogelpopulaties en bijbehorende risico’s betreffende vogelaanvaringen.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren constateren verder dat de regering mogelijkheden wil uitbreiden om op korte afstand van luchthavens activiteiten toe te staan die een vogelaantrekkende werking hebben. Hoe verhoudt deze uitbreiding zich tot het advies van onderzoeksbureau Arcadis om het luchthavenbesluit Schiphol aan te passen voor de zone van 0 tot 6 kilometer van de luchthaven en dit gebied anders in te richten in verband met de vliegveiligheid? Waarom wijkt de regering in haar voorgenomen regelgeving af van dit advies? Welke belangen wegen hierbij zwaarder dan de vliegveiligheid?

De leden van fractie van de Partij voor de Dieren pleiten ervoor om het hierboven genoemde advies van Arcadis als leidraad te nemen voor luchthavens in Nederland en te zorgen dat geen nieuwe activiteiten met een vogelaantrekkende werking rondom luchthavens worden toegestaan. Vogelaantrekkende activiteiten rondom luchthavens, die reeds plaatsvonden op de dag voordat een luchthavenbesluit inging, moeten in lijn met dit advies stoppen. De leden van de Partij voor de Dieren wijzen op de kans om gebouwen en graslanden op en rondom luchthavens te voorzien van zonnepanelen en zo in één klap duurzame energieopwekking te stimuleren en mogelijke aanvaringen met vogels te voorkomen.

Interessant voor jou

Inbreng Partij voor de Dieren SO Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium

Lees verder

Inbreng SO Landbouw en Visserijraad 29 en 30 september 2014

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer