Inbreng schrif­telijk overleg Muizen­schade


10 maart 2015

Inbreng Partij voor de Dieren verslag petitie muizenschade in Friesland en reactie staatssecretaris van EZ.

De leden van de factie van de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van reactie van de Staatssecretaris op de muizenschade in Friesland. Zij maken zich ernstige zorgen over de inzet van dieronvriendelijke bestrijdingsmethoden, zoals de “verzuipmachine” waarmee duizenden muizen worden verdronken en het vergassen van muizen met CO2 onder een sleepzeil. Deze laatste methode zorgt niet alleen voor veel dierenleed, maar is naar mening van deze leden ook niet toegestaan. Kan de staatssecretaris aangeven op welke wijze zij haar belofte om dieronvriendelijke maatregelen te ontmoedigen (Ks 27 858, nr. 296) in de praktijk heeft gebracht, want deze leden zien hier nog niets van terug?

De leden van de PvdD-fractie hebben al eerder Schriftelijke Vragen gesteld over het grootschalig verdrinken en vergassen van de muizen (2015Z02562 en 2015Z03270), maar hebben hier nog geen antwoord op ontvangen. Aangezien deze dieronvriendelijke methoden nu volop worden ingezet, verwachten de leden van de PvdD-fractie snelle actie van de staatssecretaris op dit punt. Is de staatssecretaris bereid om de eerder gestelde vragen gelijktijdig te beantwoorden met de beantwoording van de vragen in dit Schriftelijk Overleg?

De leden van de PvdD-fractie zijn het met de staatssecretaris eens dat schade door muizen moet worden voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen. Deze leden hebben al eerder aangedrongen bij de staatssecretaris om in samenwerking met het waterschap en de provincie oorzaken van de muizenplaag weg te nemen, zoals lage waterstanden, het gebrek aan weidegang, roofvolgelvervolging en de jacht op predatoren zoals vossen. De leden vragen zich af welke stappen de staatssecretaris in samenwerking met het waterschap en de provincie al hebben genomen en van plan zijn verder te ondernemen?

De leden van de PvdD-fractie maken zich ook ernstige zorgen over weidevogels zoals de grutto en tureluur, die de dupe lijken te worden van de herstelmaatregelen door boeren. Ernstig beschadigde weilanden worden omgeploegd en opnieuw ingezaaid. Indien dit plaatsvindt tijdens het broedseizoen, dan zal dit een vernietigend effect hebben op de nesten en kuikens. Deelt de staatssecretaris deze zorgen, en welke maatregelen is de staatssecretaris van plan te nemen om de weidevogels te beschermen

Interessant voor jou

Inbreng Schriftelijk Overleg Aanbieding concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Structuurvisie Ondergrond

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO Handelsraad 11 maart 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer