Inbreng Schrif­telijk Overleg aanpassing van de lijst van wateren die permanent gesloten zijn voor de aal- en wolhand­krab­vis­serij


10 december 2014

De leden van de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van het besluit van de staatssecretaris om, vanwege de grote vervuiling, de gebieden die zijn afgesloten voor de visserij op aal en wolhandkrab uit te breiden. De gevaren voor de volksgezondheid van consumptie van dieren die bijvoorbeeld in het Ketelmeer worden gevangen zijn simpelweg te groot, zo blijkt uit onderzoek. De leden van de Partij voor de Dieren kunnen zich dat goed voorstellen, en willen graag nog enkele vragen stellen.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vinden het exemplarisch voor de staat van ons land dat het water zo vies is dat dieren die erin leven zo giftig worden dat ze niet gegeten mogen worden. En dat we tegelijkertijd de belastingbetaler laten opdraaien voor het compenseren van vissers die vissen op een beschermde diersoort. Vindt de staatssecretaris dat zelf niet ook een kromme redenering? Hoeveel geld wordt er uitgetrokken voor deze compensatie? Wanneer verwacht het kabinet dat de waterkwaliteit dusdanig verbeterd is dat deze compensatie niet meer nodig is? En welke (aanvullende) maatregelen neemt het kabinet hiervoor? Is het niet raadzaam om in de nu afgesloten gebieden en in bufferzones daaromheen geen huurovereenkomsten om te vissen meer af te geven?

Omdat het Ketelmeer zo ernstig vervuild is dat deze wateren gesloten moeten worden, en omdat dit water in open verbinding staat met het IJsselmeer, heeft het kabinet besloten ook in het IJsselmeer een bufferzone in te stellen van 1 kilometer vanaf de Ketelbrug, waar niet gevist mag worden. De aal laat zich in ieder geval niet zoveel gelegen liggen aan deze afstanden, zo menen de leden van de Partij voor de Dieren-fractie. Is het niet raadzaam om het hele IJsselmeer, of in ieder geval het gedeelte boven de Houtribdijk ook te sluiten voor de vangst op deze dieren? Zo nee, op welke gegevens baseert het kabinet zich daarbij?