Inbreng Partij voor de Dieren verslag Raming 2010


3 juni 2009

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn verheugd over de acties op het gebied van verduurzaming en energiebesparing, die het afgelopen jaar op hun verzoek zijn opgestart. De leden hebben er vertrouwen in dat de door hen voorgestelde acties in hun ‘Inbreng Partij voor de Dieren verslag Raming 2009’ verder worden doorgezet.

Graag willen wij nog enkele suggesties doen voor nieuwe acties voor het komend jaar:
- in de parkeerkelder een aantal parkeervakken voorzien van oplaadpunten voor elektrische auto’s;
- het vervangen van de plastic koffiebekertjes bij de koffieautomaten door ‘cradle-to-cradle-bekertjes’. Deze zijn meerdere keren te gebruiken en daarna volledig afbreekbaar;
- alle printers automatisch instellen op dubbelzijdig printen;
- een tweede papierkeuze voor de printers en kopieerapparaten aanbieden: gerecycled papier, voor het printen van bijv. interne rapporten.