Inbreng Partij voor de Dieren Schrif­telijk overleg L&V Raad


9 juli 2018

Kangoeroeproducten
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben nog enkele aanvullende vragen en opmerkingen over kangoeroevlees en andere kangoeroeproducten uit Australië naar aanleiding van de eerdere debatten die zij hierover hebben gevoerd met de minister.

Na het zien van de vreselijke beelden van de kangoeroeslachting in Australië uit de documentaire 'Kangaroo- A love-hate story', heeft de minister contact opgenomen met de Australische autoriteiten. Kan de minister nader specificeren welke autoriteiten dit betrof? En kan zij hierbij toelichten wat in dit contact de onderbouwing was voor de bewering dat deze beelden niet afkomstig zijn uit of representatief zijn voor de commerciële jacht op kangoeroes? Is hiervoor bewijsmateriaal aangeleverd? Zo ja, kan de minister dit aan de Kamer toesturen?

Op basis van de bewering van de Australische autoriteiten dat de beelden niet afkomstig zijn uit of representatief zijn voor de commerciële jacht, trok de minister de conclusie dat het vlees van de dieren die te zien zijn in de film niet bestemd is voor de export. Baseert de minister de conclusie dat dit vlees niet bestemd is voor de export op het contact met de Australische autoriteiten? Zo ja, op basis waarvan sluiten de Australische autoriteiten uit dat het vlees dat is verkregen door de slachting van kangoeroes zoals te zien is in de documentaire, wordt geëxporteerd? Zo nee, kan de minister toelichten hoe zij tot deze conclusie komt?

Op basis van het uitgangspunt dat het niet gaat om vlees dat is bestemd voor de export zag de minister geen reden om de mogelijkheden te onderzoeken om kangoeroevlees en andere kangoeroeproducten van de Europese markt te weren.

De leden vragen de minister wat hiervoor wat haar betreft wel een reden zou kunnen zijn. Zou de minister hiertoe bereid zijn als het vlees van dieren die op deze wijze zijn geslacht, toch blijkt te worden geëxporteerd? Zou de minister hiertoe bereid zijn als bleek dat de massale slacht van kangoeroes ervoor zorgt dat de populaties sterk afnemen? Zou de minister hiertoe bereid zijn als de beelden uit de documentaire toch wel afkomstig blijken te zijn uit de commerciële jacht op kangoeroes? Zou de minister hiertoe bereid zijn als de beelden wel representatief blijken te zijn voor de commerciële jacht? Zou de minister hiertoe bereid zijn als de jagers in de documentaire commerciële, professionele jagers met vergunning blijken te zijn?

Deelt de minister de mening van de leden dat er in deze laatste drie gevallen voldoende grond is om te twijfelen aan de naleving van de National Code of Practice for the Humane shooting of Kangaroos and Wallabies for Commercial Purposes? Zo ja, hoe beoordeelt de minister dit? Welke mogelijkheden ziet de minister in dat geval voor het weren van deze producten van de Europese markt? Zo nee, graag een toelichting van de minister hierop.

Glyfosaat
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn blij dat andere lidstaten, zoals Frankrijk en Denemarken wel goede stappen maken om glyfosaat uit te faseren en/of te werken aan een verbod per 1 juli 2018.[1]

De leden verzoeken de minister met klem om in te gaan op de verwachte uitnodiging van Frankrijk in de marges van de Raad om mee te doen met een totaalverbod[2]. Het zou volgens de leden beschamend zijn als Nederland op dit punt achter bleef. Indien de minister hiertoe niet bereid is, waarom niet?

Diertransporten
Graag vragen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren tot slot aandacht voor de vreselijke (langeafstands)transporten met dieren. Transporten met dieren die vanuit de EU worden vervoerd naar landen als Turkije, Israel, Libanon en Egypte en die dagen tot zelfs weken onderweg zijn, waarbij dieren oververhit raken, uitdrogen of bezwijken door verdrukking. Eindeloze wachttijd bij de Bulgaars-Turkse grens zorgt voor schokkend en onacceptabel dierenleed. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan transporten van dieren naar landen buiten de EU.

De leden willen van de minister weten wanneer de in het regeerakkoord aangekondigde verkenning naar het verder beperken van het vervoer van dieren zal zijn afgerond. Ditzelfde geldt voor de aangekondigde voorstellen voor regelgeving op Europees niveau, inclusief een sluitend controle- en sanctieregime.

Zal de beperking van het vervoer van dieren ook dieren betreffen die niet voor de slacht maar voor productie worden vervoerd? Zo niet, waarom wordt dit onderscheid gemaakt? Wat is hierbij het verschil voor het leed van de betreffende dieren?

Kan de minister uiteenzetten wat het Nederlandse pleidooi bij de Europese Commissie om het aantal transporten met dieren langer dan acht uur of verder dan 500 kilometer substantieel te verminderen[3] heeft opgeleverd? Welke landen sluiten zich aan bij dit pleidooi? Hoeveel transporten met levende dieren met een tijdsduur van meer dan acht uur vinden er jaarlijks plaats en hoeveel daarvan vertrekken er van of naar Nederland? Hoeveel transporten met levende dieren langer met een afstand van meer dan 500 kilometer vinden er jaarlijks plaats en hoeveel daarvan vertrekken er van of naar Nederland? En hoe verhouden deze aantallen zich tot de aantallen in de afgelopen tien jaar?

Volgens de Europese verordening nr. 1/2005 moet de duur van het transport tot een minimum worden beperkt. Volgens de leden van de Partij voor de Dieren zou dit moeten betekenen dat de huidige invoer en uitvoer van dieren zeer scherp zal moeten worden bekeken. De minister antwoordde eerder dit jaar op vragen van de leden over transporten van kalkoen-eendagskuikens vanuit Canada naar Schiphol[4] dat er vorig jaar bijna 23 miljoen eendagskuikens (kip en kalkoen) en bijna 1600 fokrunderen per vliegtuig zijn uitgevoerd uit Nederland. Hoe wordt hierbij de afweging gemaakt of het doel de duur en de afstand van deze transport rechtvaardigt? Is de minister met de leden van mening dat het tijd is om het beleid of de uitvoering hiervan op dit punt te herzien?

Regelmatig voeren vrijwilligers van dierenwelzijnsorganisaties inspecties uit bij diertransporten. Afgelopen zomer waren Animal Welfare Foundation, Eyes on Animals en Tierschutzbund Zuerich op verschillende dagen aanwezig aan beide kanten van de grens tussen Bulgarije en Turkije. [5] Hierbij zagen ze hoe dieren bij temperaturen ver boven de 30 graden Celcius, tot wel 43 graden, werden vervoerd en hoe ze bij deze temperatuur minimaal zes uur tot wel meer dan twaalf uur moesten wachten om de grens over te kunnen gaan.

Ook werd een groot aantal overtredingen geconstateerd. Hoe beoordeelt de minister deze bevindingen? Is de minister bereid in de Raad aandacht te vragen voor de noodzaak om de einde te maken aan deze situaties en te pleiten voor betere handhaving van de naleving van de richtlijnen?

[1] Politico 28/6/2018
[2] Agence Europe 8/7/2018
[3] Antwoorden op Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van LNV en de minister voor BuHa-OS over een veetransport naar West-Siberië. Documentnummer 2017D29016
[4] Antwoord op vragen van lid Ouwehand over het transport –met dodelijke afloop- van 20.800 kalkoenkuikentjes per vliegtuig van Canada naar Nederland . Documentnummer 2018D18638
[5] https://www.animal-welfare-foundation.org/en/investigation-reports/details/article/bulgaria-turkey-animal-transports-to-turkey.html

Interessant voor jou

Inbreng Partij voor de Dieren-fractie Schriftelijk overleg “voortgang klimaatakkoord”

Lees verder

Inbreng PvdD nader schriftelijk overleg risicoanalyse pluimveehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer