Inbreng Ontwerp­be­sluit beheer verpak­kingen 2014 (afval en statiegeld)


28 mei 2014

Inbreng Partij voor de Dieren Schriftelijk Overleg Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met zorg kennis genomen van het Ontwerpbesluit beheer verpakkingen. Zij hebben de indruk dat de staatssecretaris te weinig gevoel voor urgentie heeft voor de grote noodzaak om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen, zwerfafval tegen te gaan en het gebruik van grondstoffen voor het verpakken van allerlei producten tegen te gaan. Zij willen graag nog enkele nadere vragen aan de staatssecretaris stellen.

De leden van de PvdD-fractie merken op dat de doelen uit de raamovereenkomst waar het meest naar gerefereerd wordt door de staatssecretaris uit het verduurzamen en het recyclen van verpakkingen zijn. Natuurlijk vinden deze leden het ook van belang dat verpakkingen worden verduurzaamd en gerecycled, maar het is naar mening van deze leden vooral ook nodig om de hoeveelheid aan verpakkingen te verminderen. Dit lezen zij niet terug in de raamovereenkomst. De leden van de PvdD-fractie missen kort gezegd de belangrijkste ‘R-en’ als uitgangspunten van het beleid. Reduce – het verminderen van de hoeveelheid afval – en dus niet alleen van de dikte van de verpakkingen maar ook bijvoorbeeld een extra laag plastic of een extra kartonnen doosje om de verpakking krijgt naar mening van de leden van de PvdD-fractie veel te weinig aandacht van de staatssecretaris. Refuse – het kunnen weigeren van verpakkingen en dus afval ontbreekt zelfs in het geheel. Graag een reactie van de staatssecretaris, zo mogelijk ook met concrete doelstellingen voor invulling van deze R-en.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn er blij mee dat de staatssecretaris, al zij het na behoorlijke druk van de Kamer, toch een koste studie laat uitvoeren naar de werkelijke kosten van statiegeld, nu daar door verschillende studies die allen niet onafhankelijk lijken te zijn zoveel verwarring over is ontstaan. Zij zijn erg benieuwd wie dit onderzoek op dit moment uitvoert, en op basis van welke criteria de staatssecretaris heeft besloten deze partij de opdracht te gunnen. Graag een reactie. Daarbij willen zij ook graag nog opmerken dat de convenanten die tot nu toe met de verpakking- en dranksectoren zijn gesloten allen letterlijk schoolvoorbeelden zijn van mislukte convenanten, en illustrerend zijn voor hoe convenanten in het milieubeleid worden misbruikt om regelgeving te voorkomen, zonder dat de afgesproken doelstellingen ooit gehaald zijn. Waarom heeft de staatssecretaris er nu wel vertrouwen in dat de doelstellingen gehaald zullen worden? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren stellen voor dat de staatssecretaris ditmaal haar rug rechthoudt, en het statiegeld niet afschaft, maar juist uitbreidt naar kleine flesjes en blikjes. Graag een reactie.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng schriftelijk overleg Convenant Staatsbosbeheer

Lees verder

Inbreng Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (besluit ggo)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer