Bijdrage Wassenberg aan debat begroting Algemene Zaken en Begroting Koning


16 oktober 2019

Voorzitter, wij debatteren vandaag over de begroting van de Koning, en daarmee ook over Kroondomein het Loo, een gebied van 6700 hectare op de Veluwe. Een natuurgebied met verschillende landschapstypen, waaronder heidevelden, bossen, graslanden. Een natuurgebied dat vele inheemse planten- en dierensoorten kent, waaronder hele zeldzame.

Een prachtig gebied om te wandelen, om te fotograferen, om één te zijn met de natuur. En gelukkig kan dat ook. Maar dan kan slechts acht-en-een-halve maand per jaar. De andere maanden, van half september tot aan de Kerst, wordt er geschoten. Die maanden is Kroondomein het Loo een jachtterrein.

Wij roepen vandaag niet Hoera, Hoera, Hoera, maar Hoezo, Hoezo, Hoezo?

Want in het voorjaar van 2018 nam de Kamer een motie aan van de Partij voor de Dieren om Kroondomein Het Loo het hele jaar door open te stellen voor het publiek[1]. Maar de minister van LNV weigerde die motie uit te voeren, omdat de koning daar als beheerder over zou gaan.

Bij de laatste begrotingsbehandeling sloot de minister-president zich aan bij de opvatting van de minister van LNV en zei: “Hij (de Koning) kan zelf bepalen wat hij ermee doet binnen de wet- en regelgeving.” Einde citaat. En hij zei ook – opnieuw een citaat: “Het volledige gebruik en het beheer van het kroondomein behoren tot het privévermogen van de Kroondraagster”. De minister-president zei daarmee: wat er gebeurt op het Kroondomein is aan de Koning en dat is geen onderwerp voor de Tweede Kamer.

Dit debat voerden we op 10 oktober vorig jaar. Maar toen gebeurde er iets dat die uitspraken van de minister-president in een ander licht zette. Want twee weken na de begrotingsbehandeling, het was 24 oktober, werd de Koning door journalisten gevraagd te reageren op de discussie in de Tweede Kamer over de openstelling van Kroondomein Het Loo.

De Koning wenste daar niet inhoudelijk op te reageren en antwoordde: 'Die discussie hoort bij de Kamer.'[2]

Die discussie hoort bij de Kamer!

Dus de minister-president wijst naar de Koning als privepersoon, maar de Koning zelf verwijst de discussie terug naar de Kamer. De Koning is het niet met de minister-president eens! Dat de discussie weer naar de Kamer wordt verwezen, betekent dat het niet over de Koning als privépersoon gaat, want daar spreekt de Kamer niet over, maar over de Koning als staatshoofd! En de Kamer heeft zich al lang uitgesproken over deze kwestie! Ik noemde al de aangenomen motie om Kroondomein het Loo het hele jaar open te stellen voor het publiek.

Voorzitter, ik vraag aan de minister-president, hoe is het mogelijk dat het kabinet en de Koning hier met twee monden spreken? En is hij het met de Koning eens dat de discussie bij de Kamer hoort? Zo ja, welke consequenties verbindt hij daaraan?

Hét argument dat het om een privékwestie van de Koning zou gaan, houdt hiermee niet langer stand. Wat de Partij voor de Dieren betreft staat het kabinet nu niets meer in de weg de aangenomen motie voor jaarronde openstelling van Kroondomein het Loo uit te gaan voeren.

[1] https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-arissen-voor-jaarrond-openstelling-van-kroondomein-het-loo

[2] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2342845/Koning-Willem-Alexander-Discussie-Het-Loo-hoort-in-Tweede-Kamer

Interessant voor jou

Inbreng PvdD bij Initiatiefnota 100% veilig sparen en betalen

Lees verder

Bijdrage Van Raan aan debat over begroting I&W

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer